HMS-Grunnkurs digitalt!

I september lanserte vi vårt første HMS grunnkurs digitalt til våre kunder. 

Svært mange har gjennomført dette kurset, samt fått individuell oppfølging på arbeidsplassen.
Vi viderefører kurset også i 2021 til ledere, AMU og verneombud.

Arca BHT

Sykefraværsoppfølging

I forbindelse med sykefravær og den nye IA-avtalen så har vi nå gjennomført ekspertbistand for mange av våre kunder.

Ekspertbistand gjelder for de med langvarige og/ eller hyppige sykefravær, der NAV dekker opp til kr. 20.000,- per sykemeldt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon hvis du trenger hjelp til sykefravær i din bedrift!

Kontakt >>