Seminar om sykefravær

Vi har invitert ulike eksperter til å forelese om temaet, og vi vil fokusere på praktiske løsninger og eksempler fra markedet. Seminaret passer for alle som jobber med sykefravær! Vi ligger sentralt nær Brynseng t-bane og buss, og det er gode parkeringsmuligheter like ved. 

Benytt muligheten til å få mer informasjon om et viktig og sentralt område i dagens arbeidsliv. 

  • Kurset er gratis, og det bir enkel servering fra kl 12.30
  • Tid: TIRSDAG 26.Oktober KL.12.30-15.30
  • Påmelding : rune@arca.no eller pr. tlf. 913 16 194

HMS-Grunnkurs digitalt!

I september lanserte vi vårt første HMS grunnkurs digitalt til våre kunder. 

Svært mange har gjennomført dette kurset, samt fått individuell oppfølging på arbeidsplassen.
Vi viderefører kurset også i 2021 til ledere, AMU og verneombud.

Arca BHT

Sykefraværsoppfølging

I forbindelse med sykefravær og den nye IA-avtalen så har vi nå gjennomført ekspertbistand for mange av våre kunder.

Ekspertbistand gjelder for de med langvarige og/ eller hyppige sykefravær, der NAV dekker opp til kr. 20.000,- per sykemeldt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon hvis du trenger hjelp til sykefravær i din bedrift!

Kontakt >>