Skadeforebygging

Vi tilbyr skadeforebyggende tiltak som kan redusere inntil 50% av skadetilfellene.

Hva tilbyr vi?

  • Skadeforebyggende treninger med våre terapeuter
  • Treneropplæring for trenere i deres idrettslag
  • Individuell fysisk kartlegging med utarbeidelse av individuelt tilpassede øvelser
  • Informasjonsbrosjyrer med tips til skadeforebyggende øvelser og opptrening ved typiske skader tilpasset din idrett.

Les mer her: https://arca.no/skadeforebygging/

Smittevern

Arca hjelper alle bransjer med å gjøre arbeidsplasser trygge når det gjelder smittevern.

Vi bistår med kartlegging, risikovurdering, opplæring og utarbeidelse av tiltaksplaner, samt kvalitetssikring av arbeidsplassens eget risiko/smittevernsarbeid. Det skal være trygt å oppholde seg på arbeidsplassen hvis man følger gitte smittevernanbefalinger for Korona og Covid-19.

Ta kontakt for mer informasjon

Digital bedriftshelsetjeneste

Arca tilbyr en effektiv og enkel digital pakke med rådgiving via digitale kanaler. Du vil få en personlig oppfølging og veiledning som tilfredsstiller dine krav til grunnleggende systemer. Pris kr. 3500.- per år.

Ta kontakt for mer informasjon