Mesternes mester er et teambuilding-konsept med aktiviteter/utfordringer som stiller krav til ulike egenskaper som skal gjennomføres lagvis. Antall aktiviteter og størrelsen på lagene avhenger av det totale gruppeantallet.

I løpet av 90 minutter har lagene vært gjennom alle bemannede stasjoner og X antall ubemannede stasjoner, alt etter hvor mye tid man har til overs etter å ha gjennomført den bemannede stasjonen man er satt til i det tidsrommet.

Vi bruker litt tid i forkant til å gi informasjon om opplegget og dele inn i lag etc. Avslutningsvis samler vi alle til en liten felles avslutning, oppsummering av dagens gjennomføring og kårer det beste laget!
Stasjonene vil være inndelt etter krav til ulike egenskaper, f.eks.:

  • Stasjon 1: Hukommelse
  • Stasjon 2: Taktikk
  • Stasjon 3: Koordinasjon
  • Stasjon 4: Samarbeid
  • Stasjon 5: MIX ( Her legger vi inn stasjoner etter ønske fra bedriften. Det kan være noe fysisk eller mer av noe man allerede har hatt)

Vi velger å ikke gi mer informasjon om øvelsene, da det ikke skal være mulig å forberede seg. Om dere har spesifikke ønsker/behov kan vi være fleksible og gjøre egne tilrettelegginger.
Dersom dere har andre spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf: 92437084 eller mail: hilde@arca.no