Aktiviteter høsten 2020

posted in: Bedrift, Klinikk | 0

Vi er i full gang etter ferien, og vi ser at denne høsten også vil ha stor fokus på forebyggende smittevern.
I den siste perioden har smittespredningen i Oslo økt betydelig, og dette skaper ny uro og usikkerhet for våre bedrifter.

Situasjonen vil også ha innvirkning på våre aktiviteter og vår fokus fremover.
Under følger en oversikt over hva som skjer fra vår side den neste periode:

Tilbud om utvidet helsekontroll fra vår nye bedriftslege!

Fra 1. september vil vår nye bedriftslege Ilakya Nadarajah tillby våre bedrifter en utvidet helsekontroll. I tillegg til våre tradisjonelle helsekontroller, så vil en utvidet kontroll ha fokus på hjerte og lungefunksjoner, samt psykososiale forhold på arbeidsplassen.
Vi gjennomfører nå også bla. bedriftsmedisinske konsultasjoner, henvisninger, resepter, attest for førerkort, samt generelle legetimer mm.

Vår nye bedriftslege heter Ilakya Nadarajah og vi ønsker henne velkommen til oss!

Ta kontakt for mer informasjon om vår legetjenester.
Influensavaksine 2020!

Allerede nå har vi stor pågang fra våre bedrifter om å få ny influensvaksine høsten 2020.
Vi forventer stor etterspørsel i år, og det kan bli en utfordring å få inn nok vaksiner. Vi må prioritere de som melder interesse!

Vi oppfordrer derfor våre bedrifter til å reservere tid og antall vaksiner slik at vi får bestilt inn nok vaksiner så raskt som mulig.

Kontakt oss nå