Visjon og verdiene våre

En A-standard vi er stolte av

Vår hensikt er å skape friskere arbeidsplasser. Vi er opptatt av å levere gode prestasjoner slik at vi sammen klarer å skape friskere arbeidsplasser med fornøyde medarbeidere for våre kunder.

En forutsetning for å oppnå dette er at vi selv klarer å skape et godt arbeidsmiljø og en trygg og god arbeidsplass. Skal vi oppnå dette er vi avhengig av et handlingsmønster til enkeltpersoner og teamet i Arca Friskere arbeidsplasser er på et stabilt høyt nivå. Arbeidet vårt bygger på følgende verdier:

  • Nyskapende – vi skal være en nyskapende BHT- samarbeidspartner
  • Ærlighet – vi skal være ærlige overfor våre kunder og medarbeidere
  • Respekt – vi skal vise respekt for våre kunder og våre medarbeidere
  • Trygghet – vi skal være en trygg samarbeidspartner for våre kunder og en trygg og god arbeidsplass for våre medarbeidere

Verdiene våre utgjør NÆRT, og vårt verdigrunnlag skal vises i observerbar adferd der vi oppfattes som en god arbeidsplass for våre arbeidstakere og en trygg og god samarbeidspartner for våre kunder.

Vi i Arca Friskere arbeidsplasser har hele tiden søkt å finne hvordan vi best kan utvikle vår organisasjon. Via kontakt med Yngve Tvedt i Statoil har vi fått kjennskap til Statoils “A-standard handlingsmønster” som legger grunnlaget for strukturen og kulturen som vi vil skal prege vår organisasjon.

Våre medarbeidere:


Daglig leder
Marianne K. Bergersen
Tlf.: 930 09 355
E-post: marianne@arca.no

Teamleder trening og massasje – Instruktør/massør
Hilde Rørvik Nordstrand
Tlf.: 924 37 084
E-post: hilde@arca.no

Seniorrådgiver Bedriftssykepleier/yrkeshygieniker
Heining Gulbrandsen
Tlf.: 950 76 555
E-post: hein@arca.no
Rune
Teamleder BHT
Rune Iversen
Tlf.: 913 16 194
E-post: rune@arca.no

Teamleder klinikk/Massasjeterapeut
Guro Hasla Bakken
Tlf.: 944 99 443
E-post: guro@arca.no

Naprapat
Svend Linderoth
Tlf.: 911 98 823
E-post: svend@arca.no

Fysioterapeut
Camilla Christensen
Tlf.: 452 76 240
E-post: camilla@arca.no

Massasjeterapeut, gruppetimeinstruktør
Marius Bakkan
Tlf.: 928 84 853
E-post: marius@arca.no

Fysioterapeut
Claus Sloth
Tlf.: 901 44 893
E-post: clausanthon@hotmail.com

Lege
Amir Arden
Tlf.: 938 48 884
E-post: amir@arca.no
Psykolog
Karl Ausland
Tlf: 22 65 66 51
E-post: post@arca.no

HMS-rådgiver/coach/sykepleier
Berit Elisabeth Berg
Tlf: 412 10 287
E-post: berit@arbeidsmiljørådgiveren.no

Akupunktør
Svein Johannessen
Tlf: 22 65 66 51
E-post: svein@arca.no

Coach
Justyna Harasymowicz
Tlf: 22 65 66 51
E-post: post@arca.no

Medisinsk hud og hårpleier
Shirley Sartipzadeh
Tlf: 967 59 680
E-post: post@apame.no