HMS kurs

 foredrag2

KURS: Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid for ledere verneombud og AMU medlemmer

TID: Ta kontakt for dato

OBS! Nye datoer for HMS grunnkurs i 2019 er tirsdag 19., onsdag 20. og tirsdag 26. februar

STED: Østensjøveien 32

PRIS: 4500,- pr deltager inkludert lunsj og kursmateriell

PÅMELDING TIL: hein@arca.no

KORT OM INNHOLDET I KURSET:

Kurset gir en grunnleggende innføring i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften, slik at de blir mer aktiv og deltakende i bedriftens HMS arbeid:

* Arbeidsmiljøloven med forskrifter

* Roller, ansvar og myndighet (Verneombudets –og leders roller og oppgaver)

* Systematisk HMS-arbeid

* Kartleggingsmetoder / risikovurdering

* Psykososialt arbeidsmiljø

* Sykefraværsoppfølging

* Praktiske øvelser

Program for dagen vil bli sendt ut på et senere tidspunkt til kursdeltagere

VELKOMMEN TIL KURSDAG HOS ARCA FRISKERE ARBEIDSPLASSER. VI SER FREM TIL EN KURSDAG SAMMEN MED DEG

logo og bht