Vi ønsker å jobbe for friskere arbeidsplasser og konseptet vårt Frisk i bedrift består av ulike kategorier. Dette er den praktiske hjelpen som bygger opp under bedriftshelsetjenesten. Kategoriene vi tilbyr pr i dag er massasje, trening og aktiv pause. Dette er områder hvor vi innehar en høy kompetanse og er dyktige på å gjennomføringen. Trykk på de ulike kategoriene nedenfor for å se lære mer om de eller kontakt oss for mer informasjon her. 

Arca Friskerearbeidsplasser

22656651