Ta kontakt

 

Vi bistår din bedrift med:

bedriftshelsetjeneste Arca.no

 

 

 • Systematisk HMS arbeid
 • Pålagte helsekontroll
 • Risikovurderinger og handlingsplaner
 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Råd og veiledning innenfor psykososialt arbeidsmiljø
 • Planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
 • Individuell tilrettelegging og oppfølgning av de ansatte
 • Råd, veiledning og deltakelse i AMU og AKAN
 • Sykefraværsoppfølging og dialogmøter
 • Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser
 • Bistand fra verneombud
 • Yrkeshygiene
 • Utvikling av en struktur og kultur i bedriften som
  fremmer friskere arbeidsplasser
 • Vernerunde

Kontakt oss for mer informasjon