Ta kontakt

 

Vi bistår din bedrift med:

• Veiledning og kurs innenfor forebyggende helse og HMS
• Helsekontroller – fokus på arbeidshelse og livsstil
• Risikovurderinger og handlingsplaner
• Arbeidsmiljøkartlegginger
• Råd og veiledning innenfor psykososialt arbeidsmiljø
• Planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
• Individuell tilrettelegging og oppfølgning av de ansatte
• Råd, veiledning og deltakelse i AMU og AKAN
• Sykefraværsoppfølging og dialogmøter med NAV
• Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser
• Henvendelser fra verneombud
• Yrkeshygiene
• Råd og veiledning innenfor lederutvikling, coaching
og motivasjonstrening
• Personlighetskartlegging og team building
• Utvikling av en struktur og kultur i bedriften som
fremmer friskere arbeidsplasser

Kontakt oss for mer informasjon