Arca Bedriftshelsetjeneste AS er en lokal, fleksibel og personlig BHT som ligger sentralt i Oslo. Vi bistår små og store bedrifter, både i privat og offentlig sektor. 

Arca Bedriftshelsetjeneste ble etablert og godkjent av Arbeidstilsynet i 2012. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS arbeid.

Vårt fokus er å forebygge at sykdom og skader oppstår på grunn av arbeidsmiljøet. I tillegg til kurs så tilbyr vi ferdige HMS grunnpakker, helse i bedrift, samt definerte HMS oppgaver:

 • Systematisk HMS arbeid
 • Pålagte helsekontroll
 • Risikovurderinger og handlingsplaner
 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Råd og veiledning innenfor psykososialt arbeidsmiljø
 • Planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
 • Individuell tilrettelegging og oppfølgning av de ansatte
 • Råd, veiledning og deltakelse i AMU og AKAN
 • Sykefraværsoppfølging og dialogmøter
 • Arbeidsplassvurdering
 • Ergonomisk tilrettelegging, kurs
 • Bistand fra verneombud
 • Yrkeshygiene
 • Utvikling av en struktur og kultur i bedriften som
  fremmer friskere arbeidsplasser
 • Vernerunde
 • Diverse lederkurs