Arbeidsmiljøkartlegging av hjemmekontor!

posted in: Bedrift | 0

Flere av våre kunder har nå gjennomført en arbeidsplasskartlegging med fokus på hjemmekontor.


Undersøkelsen er helt anonym for de som svarer, og gir ledelsen svært nyttig informasjon hvordan de ansatte har det på sitt hjemmekontor.
Kontakt oss for mer informasjon!

Risikovurdering hjemmekontor!

I forbindelse med en arbeidsmiljøundersøkelse, så er det også aktuelt å gjennomføre en ROS analyse for de som har hjemmekontor.

Analysen viser hvem som trenger en oppfølging på sitt hjemmekontor av en terapeut.

HMS kurs for hjemmekontor!

Vi har utarbeidet et eget kurs som fokuserer på HMS på hjemmekontoret.

Kurset tar for seg muligheter og utfordringer innen HMS, og gjennomføres på Teams eller i lokale.
Kurset varer ca 1 time.

Digital arbeidsplassvurdering!

For de som sliter med muskel- og skjelettplager, så kan vi tilby digital arbeidsplassvurdering på hjemmekontoret.

Ny Covid-19 hurtigtest!

Hurtigtesten gir svar etter 20 min, og er mer enn 90% sikker.

Dersom det er symptomer og neg. test, så tar vi i tillegg PCR testen.