Årets influensa vaksine!

posted in: Klinikk | 0

Bestill vaksineringen i dag

I år har vi fått inn betydelig flere vaksiner enn i fjor, og vi vil igjen tilby våre kunder og komme ut på arbeidsplassen for å sette vaksinen der.

Vaksinen blir satt i månedsskifte oktober/ november, og koster kr. 400,-.

FHI frykter store influenseutbrydd og anbefaler alle å ta vaksinen i år, så meld ditt firma på allerede nå slik at dere forebygger unødig sykefravær denne høsten.

Mail: rune@arca.no

Kurs og seminarer høsten 2021

posted in: Klinikk, Uncategorized | 0

Seminar om sykefravær

Seminar om sykefravær

Vi har invitert ulike eksperter til å forelese om temaet, og vi vil fokusere på praktiske løsninger og eksempler fra markedet. Seminaret passer for alle som jobber med sykefravær! Vi ligger sentralt nær Brynseng t-bane og buss, og det er gode parkeringsmuligheter like ved. 

Benytt muligheten til å få mer informasjon om et viktig og sentralt område i dagens arbeidsliv. 

  • Kurset er gratis, og det bir enkel servering fra kl 12.30
  • Tid: TIRSDAG 26.Oktober KL.12.30-15.30
  • Påmelding : rune@arca.no eller pr. tlf. 913 16 194
Seminar om sykefrafær Arca
Seminar Arca

Arbeidsmiljøkartlegging av hjemmekontor!

posted in: Bedrift | 0

Flere av våre kunder har nå gjennomført en arbeidsplasskartlegging med fokus på hjemmekontor.


Undersøkelsen er helt anonym for de som svarer, og gir ledelsen svært nyttig informasjon hvordan de ansatte har det på sitt hjemmekontor.
Kontakt oss for mer informasjon!

Risikovurdering hjemmekontor!

I forbindelse med en arbeidsmiljøundersøkelse, så er det også aktuelt å gjennomføre en ROS analyse for de som har hjemmekontor.

Analysen viser hvem som trenger en oppfølging på sitt hjemmekontor av en terapeut.

HMS kurs for hjemmekontor!

Vi har utarbeidet et eget kurs som fokuserer på HMS på hjemmekontoret.

Kurset tar for seg muligheter og utfordringer innen HMS, og gjennomføres på Teams eller i lokale.
Kurset varer ca 1 time.

Digital arbeidsplassvurdering!

For de som sliter med muskel- og skjelettplager, så kan vi tilby digital arbeidsplassvurdering på hjemmekontoret.

Ny Covid-19 hurtigtest!

Hurtigtesten gir svar etter 20 min, og er mer enn 90% sikker.

Dersom det er symptomer og neg. test, så tar vi i tillegg PCR testen.