HMS kurs i mai 2017

 foredrag2

KURS: Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid for ledere verneombud og AMU medlemmer

TID: 9, 10 og 16 mai 2017 kl 08:30-15:00

STED: Østensjøveien 32

PRIS: 4500,- pr deltager inkludert lunsj og kursmateriell

PÅMELDING TIL: hein@arca.no

 

 

KORT OM INNHOLDET I KURSET:

Kurset gir en grunnleggende innføring i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften, slik at de blir mer aktiv og deltakende i bedriftens HMS arbeid:

* Arbeidsmiljøloven med forskrifter

* Roller, ansvar og myndighet (Verneombudets –og leders roller og oppgaver)

* Systematisk HMS-arbeid

* Kartleggingsmetoder / risikovurdering

* Psykososialt arbeidsmiljø

* Sykefraværsoppfølging

* Praktiske øvelser

 

 

Program for dagen vil bli sendt ut på et senere tidspunkt til kursdeltagere

 

VELKOMMEN TIL KURSDAG HOS ARCA FRISKERE ARBEIDSPLASSER. VI SER FREM TIL EN KURSDAG SAMMEN MED DEG

logo og bht